Valeriya Nasypova

Bakalářská práce

Marketing environment analysis in chosen hotel

Marketing environment analysis in chosen hotel
Anotace:
Bakalářská práce je věnována marketingové analýze a výzkumu marketingového prostředí hotelového zařízení v Praze. Hlavním cílem práce je provést marketingovou analýzu Park hotelu Popovicky, který se nachází v Praze, České republice a nabídnout návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace, objektivní pohled na slabé a silné stránky hotelového zařízení, nastínit hrozby a příležitosti. Bakalářská …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to marketing analysis and mapping of marketing environment of hotel facility in Prague. The main objective of this thesis is to make marketing environment analysis of Park hotel Popovicky situated in Prague, Czech Republic and suggest some improvements of the current situation, provide an objective overview of its weaknesses and strengths, as well as opportunities and goals …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management