Theses 

Marketing environment analysis in chosen hotel – Valeriya Nasypova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Valeriya Nasypova

Bakalářská práce

Marketing environment analysis in chosen hotel

Marketing environment analysis in chosen hotel

Anotace: Bakalářská práce je věnována marketingové analýze a výzkumu marketingového prostředí hotelového zařízení v Praze. Hlavním cílem práce je provést marketingovou analýzu Park hotelu Popovicky, který se nachází v Praze, České republice a nabídnout návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace, objektivní pohled na slabé a silné stránky hotelového zařízení, nastínit hrozby a příležitosti. Bakalářská práce zahrnuje PEST analýzu, analýzu 5 sil M. Portera, SWOT analýzu a jiné analýzy prostředí Park hotelu Popovicky. Bakalářská práce obsahuje teroetické poznatky o tom, co je marketingová analýza a marketingové prostředí, rovněž jako marketingová komunikace v hotelovém zařízení, a taky význam marketingových aktivit pro konkurenceschopnost společnosti. Analytická část zahrnuje targeting a positionning.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to marketing analysis and mapping of marketing environment of hotel facility in Prague. The main objective of this thesis is to make marketing environment analysis of Park hotel Popovicky situated in Prague, Czech Republic and suggest some improvements of the current situation, provide an objective overview of its weaknesses and strengths, as well as opportunities and goals. Bachelor thesis includes PEST, Porter’s, SWOT and other environmental analyses of Park hotel Popovicky. The bachelor’s thesis consists of theoretical background describing marketing analysis and marketing environment, as well as marketing communication in a hotel facility, and the importance of marketing activities in order to be competitive. The analytical part contains targeting and positioning analysis as well.

Keywords: Klíčová slova, hotelové zařízení, SWOT analýza PEST analýza, analýza prostředí, situační analýza, marketingová analýza, marketingová komuikace, výzkum. Key words, hotel facility, SWOT analysis, PEST analysis, environment scanning, situational analysis, marketing analysis, marketing communication, research.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz