Ivo VLASÁK

Bakalářská práce

Základní odtok - metody separace, faktory ovlivňující jeho výskyt a velikost

Base flow-separation method, factors affecting the incidence and size
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hydrologický cyklus, hydrologické bilance a hydrologii podzemních vod. Podíl podzemních vod na toku je jednou z důležitých charakteristik hydrologického režimu toku. Podíl podzemních vod se zjišťuje z čáry průtoků za dlouhou řadu let, tzv. separací podzemního odtoku. Metod separace je celá řada a v práci je jejich problematika podrobně popsána. Dále jsou zmíněny …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on hydrological cycle, hydrological balance and hydrology of underground waters. Underground waters holding in a river stream is one of the most important characteristics of hydrological mode of a river. Underground waters proportion is detected from a line of flow rate in the course of many years via so called separation of underground river stream. There are several methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Václav BYSTŘICKÝ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁK, Ivo. Základní odtok - metody separace, faktory ovlivňující jeho výskyt a velikost. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ve3k5p ve3k5p/2
3. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 6. 2014
Bulanova, L.
4. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.