Pavel MUSIL

Bakalářská práce

Modelování spolehlivosti a životnosti elektrických zařízení pomocí statistických modelů

Modeling the Reliability and Life of Electrical Machines Using Statistical Models
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modelování spolehlivosti a životnosti elektrických zařízení pomocí statistických modelů. Jsou zde popsány různé statistické rozdělení jako je normální, exponenciální, Poissonovo, Maxwellovo a Weibullovo, které je i prakticky využito na experimentu. Mimo statistické rozdělení jsou zde vypsány izolační materiály točivých a netočivých elektrických strojů. U …více
Abstract:
This present bachelor's work is focused on modeling of reliability and lifetime of electrical devices by static models. Various static divisions are described here such as normal, exponential, Poisson's, Maxwell's and Weibull's which are practically used in experiment. Besides static divisons there are written also isolation materials of rotary and unrotary electrical machines. The bachelor's work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jakub Souček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIL, Pavel. Modelování spolehlivosti a životnosti elektrických zařízení pomocí statistických modelů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika