Mgr. Barbora BALCÁRKOVÁ

Disertační práce

Fyzická mapa chromozómu 4AL pšenice a poziční klonování genu ovlivňujícího výnos.

Abstract:
Bread wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most important crops worldwide. Wheat provides basic food for 35% of the world population and is grown in a wide range of environments, mainly in temperate zone. Its importance can be compared only with rice or maize. Fast growing human population dramatically increases importance on food produc-tion including wheat production. Breeding of highly yielding …více
Abstract:
Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je jednou z nejdůležitějších plodin světa. Poskytu-je základní potravu pro 35 % obyvatel Země a je pěstována v širokém rozmezí prostředí, hlavně v oblastech mírného pásu. Její důležitost se může srovnávat pouze s rýží nebo kukuři-cí. Rychle rostoucí lidská populace klade stále větší nároky na produkci potravin a tedy i na pšenici. Šlechtění výnosnějších a odolnějších …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALCÁRKOVÁ, Barbora. Fyzická mapa chromozómu 4AL pšenice a poziční klonování genu ovlivňujícího výnos.. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ve6pgk ve6pgk/2
17. 3. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
18. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.