Ing. Mgr. Michaela Stehlíková

Bachelor's thesis

Deterministické modely v makroekonomii

Deterministics models in macroeconomics
Anotácia:
Práce je věnována obyčejným diferenciálním rovnicím, které lze použít při modelování ekonomických procesů. V první části jsou shrnuty potřebné matematické pojmy a metody. Druhá část je věnována konkrétnímu problému: formulaci a matematické analýze Solowova-Swanova neoklasického modelu hospodářského růstu a ekonomické interpretaci výsledků.
Abstract:
This bachelor thesis is presentation of ordinary differential equation, which can be use in simulation of economic causes. Useful mathematical notions and methodes are summary in first part. The second part is presentation of specific proposition: formulation plus mathematical analyses of the Solow-Swan neoclassical model of economic growth and economics interpretation of results.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedúci: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jiří Tesař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Práce na příbuzné téma

Všechny práce