Petra POTŮČKOVÁ

Bakalářská práce

Translation of texts from the field of human resources with a commentary and glossary

Translation of a text from the field of human resources with a commentary and glossary
Abstract:
Bachelor thesis deals with translation of texts from the field of human resources. The thesis is divided into two main parts - the theoretical and the practical part. In the theoretical part, there is introduced a theory of translation, which include translation as a term, translation procedures and methods, tasks of a translator and functional styles. The practical part consists of translation from …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá překladem textů z oblasti lidských zdrojů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena teorie překladu a je vysvětlen pojem překlad, překladatelské procedury a metody, úloha překladatele a funkční styly. Praktická část se skládá z překladu z anglického do českého jazyka, komentáře k překladu, ve kterém jsou vysvětleny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTŮČKOVÁ, Petra. Translation of texts from the field of human resources with a commentary and glossary. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/