Alžběta Kenšová

Master's thesis

Projekt marketingové komunikace za účelem zlepšení konkurenčního postavení firmy Medar s.r.o. na českém trhu

Project of Marketing Communication with the Purpose of Improving the Competitive Position of the Medar s.r.o. Company on the Czech Market
Abstract:
Cílem této diplomové práce je projekt marketingové komunikace společnosti Medar s.r.o. se zaměřením na český trh. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o marketingové komunikaci a hlavních nástrojích marketingového komunikačního mixu. Dále jsou vymezeny základní pojmy v oblasti konkurence a konkurenčního postavení na trhu. Praktická část je věnována představení …more
Abstract:
The main aim of this thesis is project of marketing communication for company Medar s.r.o. focusing on the Czech market. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with marketing communication and the main tools of the marketing communication mix. Furthermore, the basic concepts of competition and competitive position in the market are defined. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kenšová, Alžběta. Projekt marketingové komunikace za účelem zlepšení konkurenčního postavení firmy Medar s.r.o. na českém trhu. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe