RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Disertační práce

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
Anotace:
Hlavními cíli této disertační práce bylo odhalení rozdílů mezi uživatelskými aspekty interaktivních 3D map a statických 3D map a výzkum toho, jak uživatelé s různou mírou zkušeností pracují s interaktivními 3D mapami. V první fázi byla provedena rešerše literatury. Na základě této rešerše byly analyzovány požadavky na aplikaci umožňující testování interaktivních 3D map. Tato testovací aplikace byla …více
Abstract:
The main aim of this dissertation was to discover the differences between user aspects of interactive 3D maps and static 3D maps and to examine the way in which users with different levels of experience work with interactive 3D maps. First, a literature review was conducted. Based on this review, the requirements for application enabling user testing of interactive 3D maps were defined. The testing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Kainz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta