RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Doctoral thesis

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
Abstract:
Hlavními cíli této disertační práce bylo odhalení rozdílů mezi uživatelskými aspekty interaktivních 3D map a statických 3D map a výzkum toho, jak uživatelé s různou mírou zkušeností pracují s interaktivními 3D mapami. V první fázi byla provedena rešerše literatury. Na základě této rešerše byly analyzovány požadavky na aplikaci umožňující testování interaktivních 3D map. Tato testovací aplikace byla …more
Abstract:
The main aim of this dissertation was to discover the differences between user aspects of interactive 3D maps and static 3D maps and to examine the way in which users with different levels of experience work with interactive 3D maps. First, a literature review was conducted. Based on this review, the requirements for application enabling user testing of interactive 3D maps were defined. The testing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Kainz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta