Mgr. Kateřina Ondřejková

Diplomová práce

Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 1.- 5. třídy ZŠ

School environment factors affecting correct body posture - case study of the 1st - 5th level of elementary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na faktory školního prostředí, které mohou ovlivnit správné držení těla u dětí mladšího školního věku. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o zdraví, stavbě těla, správném a vadném držení těla, vývoji dětí mladšího školního věku a faktorech ovlivňujících držení těla. Druhá část, tj. praktická část práce zkoumá tuto problematiku na konkrétní škole malotřídního typu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the factors of the school environment that influence the correct posture in children of younger school age. The first part contains theoretical knowledge about incorrect posture, their factors, and influences. The second, i. e. practical part of the thesis examines this issue in a certain class school. This aim of this work is to define the influence of school and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta