Lucie Pečená

Master's thesis

ROZVOJ POHYBOVÉHO, TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A DRAMATICKÉHO VNÍMÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ SE ZAMĚŘENÍM NA DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Jana Janková
  • Reader: Lenka Petelíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Master programme / field:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.