Mgr. et Mgr. Barbora Budínová

Bachelor's thesis

Specifika autismu a autismus v době dospívání

Autism specificity and autism during the adolescent
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na specifika autismu v období dětství a dospívání.V následných kazuistických studiích v praktické části pak nastińuje komplikovanost edukačně-vzdělávacího procesu v této oblasti. Cílem bakalářské práce je poukázat na náročnost problematiky tohoto postižení a nutnost včasné intervence. Jen tak má edukace a vzdělávání autistů smysl. Umožňuje totiž i tak komplikovaným osobnostem …viac
Abstract:
This Bachelor Degree thesis examines autism specificity during childhood and growing up period. A burdensomeness of education of this handicap and to the importance of an early intevention, without which the education of young people with this handicap makes no sense. Even such complicated persons are then able to act in our community. If they get control over the basic rules of social behaviour they …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta