Bc. Přemysl Plachý

Bachelor's thesis

Návrh změn v technologii řízení provozu na trati Plzeň - Cheb pro začlenění do CDP Praha

The proposal of changes in the technology of traffic control on the railway line Plzeň - Cheb with regard to integration into the Central Traffic Control Centre in Prague (CDP Praha)
Abstract:
Porovnání zabezpečovacího zařízení, úrovně dopravy, popis a srovnání vybavení pracovišť obsluhujících zaměstnanců ve stanicích a na pracovišti traťových dispečerů, návrh možných úprav.
Abstract:
Comparison of safety devices. Traffic levels, description and comparison of workplace equipment at station railway traffic controllers, proposal of possible adjustments.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Plachý, Přemysl. Návrh změn v technologii řízení provozu na trati Plzeň - Cheb pro začlenění do CDP Praha. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera