Bc. Lucie Nápravníková

Diplomová práce

Jazyk přesvědčování v reklamě

The language of persuasion in advertising
Anotace:
Práce je zaměřena na všeobecný pojem reklamy, její spojení s médii, dále směřuje k samotné tvorbě sloganu, to, co by měl slogan obsahovat a co nikoliv. Výzkum v této práci zjišťuje, jak na lidi působí nejprve samotná slova z reklamních sloganů a to dále ověřuji v celých sloganech. Výsledky zjišťují, zda tvůrci sloganů využívají persvazi, a jaký to má vliv na spotřebitele.
Abstract:
The work is focused on general concept of advertising, its connection with media. Then it aims to the creation of a slogan itself what the slogan should contain and what not. The research of this work finds out how the words of slogan act upon people and furthermore I verify it throughout the whole slogans. The results reveal whether the slogan makers use persuasion and what is the impact on consumers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace