Mgr. Richard Klíma

Rigorózní práce

Právní režim vzdušného prostoru se zřetelem na postavení poskytovatelů služeb řízení letového provozu

International legal regulation of the airspace - position of the air navigation services providers
Anotace:
OBECNÝ KOMENTÁŘ K RIGORÓZNÍ PRÁCI Mezinárodní právo civilního letectví a kosmické právo patří mezi nejmladší právní odvětví, což je do značné míry způsobeno specifickým a především technickým charakterem této lidské činnosti. Ponecháme – li stranou komerční problematiku civilního letectví, představuje vývoj právní úpravy vzdušného prostoru velice zajímavou kapitolu v rámci mezinárodního práva veřejného …více
Anotace:
číná působit přitažlivost jiných nebeských těles. Tento názor je však často a oprávněně kritizován pro jeho extrémní rozšiřování oblasti státní suverenity, zejména pokud je brán v úvahu fakt, že zemská přitažlivost působí do výšky 260 000 km, kde začíná působit přitažlivost Slunce. Problematičnost takového vymezení vzdušného prostoru z hlediska právní úpravy je tedy více než zřejmá, nehledě na to, …více
Abstract:
The disparate development of the civil aviation law and its connection with technical progress has led to a situation where some fundamental issues of the international law, in particular the issue of legal treatment of the airspace, have not been resolved in a satisfactory way. A typical example in this area is the definition of airspace itself and thus definition of the sovereignty of the different …více
Abstract:
efining this assistance for aircraft in emergency over the sea – more specifically over the high seas. Chapter VI. addresses the issue of combating crimes against civil aviation. For a relatively long time this issue has been legally addressed only in terms of damaging aviation technology and equipment. The most dangerous form of such crimes – aircraft hijacking and shooting down, including abuse of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma