Mgr. Michal Žižlavský

Diplomová práce

Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí - případová studie Brazílie a Indonésie

Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries - Case study of Brazil and Indonesia
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí – případová studie Brazílie a Indonésie“ je rozbor dopadů liberalizace mezinárodního obchodu v Brazílii a Indonésii na jejich následný ekonomický rozvoj. První část práce je zaměřena na představení základních konceptů teorie mezinárodního obchodu včetně jejich demonstrace na vybraných ekonomických a politicko …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries – Case study of Brazil and Indonesia” is analyzing the impact of international trade liberalization in Brazil and Indonesia on their subsequent economic development. The first part of the thesis introduces the fundamental concepts of the international trade theory and demonstrates …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta