Theses 

Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí - případová studie Brazílie a Indonésie – Mgr. Michal Žižlavský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Mgr. Michal Žižlavský

Master's thesis

Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí - případová studie Brazílie a Indonésie

Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries - Case study of Brazil and Indonesia

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí – případová studie Brazílie a Indonésie“ je rozbor dopadů liberalizace mezinárodního obchodu v Brazílii a Indonésii na jejich následný ekonomický rozvoj. První část práce je zaměřena na představení základních konceptů teorie mezinárodního obchodu včetně jejich demonstrace na vybraných ekonomických a politicko-ekonomických modelech. Druhá část se soustředí na proces liberalizace obchodu v Brazílii a Indonésii. Třetí část představuje použitou metodologii, včetně ekonometrického ARDL modelu. Čtvrtá část poté analyzuje dopad liberalizačních reforem na následný rozvoj obou zemí.

Abstract: The aim of the submitted thesis “Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries – Case study of Brazil and Indonesia” is analyzing the impact of international trade liberalization in Brazil and Indonesia on their subsequent economic development. The first part of the thesis introduces the fundamental concepts of the international trade theory and demonstrates them on selected economic and political-economic models. The second part focuses on the process of trade liberalization in Brazil and Indonesia. The third part introduces the selected methodology, including the econometric ARDL model. The fourth part analyses the impact of the trade liberalization reforms on the following development of both countries.

Keywords: Brazílie, Indonésie, mezinárodní obchod, liberalizace, ekonomický rozvoj, rozvojové země, ARDL model, Brazil, Indonesia, international trade, liberalization, economic development, developing countries

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 02:33, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz