Theses 

Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení – Bc. Hana Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Horáková

Bakalářská práce

Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení

Fair Trial and its Guarantee in Czech Criminal Proceedings

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vymezení práva na spravedlivý proces v rámci českého trestního řízení. Základní prvky se odvíjejí od ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Na to navazuje vnitrostátní právní úprava s detailním rozebráním prvků spravedlivého procesu vyplývajících převážně z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Abstract: The aim of this work is the definition of the right to a fair trial in the Czech criminal proceedings. The basic elements are based on the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, including the case law of the European Court of Human Rights. This is followed by the national legislation with detailed dismantling elements of a fair trial stemming mainly from the Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.

Klíčová slova: Právo na spravedlivý proces, Úmluva, Evropský soud pro lidská práva, Charta, Ústava, Listina základních práv a svobod, trestní řád. Right to a fair trial, Convention, European Court of Human Rights, EU Charter of Fundamentals Rights, Constitution, Charter of Fundamental Rights and Freedoms, Criminal Procedure.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz