Kieu Hanh Nguyen

Master's thesis

The economic consequences of Brexit on free movement of goods, services, people and capital

Ekonomické dopady Brexitu na volný pobyb zboží, služeb, lidí a kapitálu
Abstract:
Cílem mé disertační práce je analyzovat ekonomické dopady Brexitu na čtyři volné pohyby zboží, služeb, lidí a kapitálu z pohledu různých literatur. Chtěla jsem najít odpověď na svou výzkumnou otázku, zda britský odchod z Evropské unie bude mít negativní dopad na volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Plně si uvědomuji, že budoucnost závisí na rozhodnutí politiků …more
Abstract:
The aim of my dissertation thesis is to analyze the economic impact of Brexit on four free movements of goods, services, people and capital from perspectives of different literature reviews. I would like to get an appropriate answer to my research question, whether British exit from the European Union will have a negative impact on free movements of goods, services, people and capital in the short …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2018
  • Supervisor: Zuzana Křečková Kroupová
  • Reader: Ian JACKSON

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71580