Kateřina Heisigová

Bakalářská práce

Technologický postup sanace stávajícího objektu

Technological process of reconstruction of the existing building
Anotace:
V rámci této bakalářské práce zpracovávám technologický postup sanace stávajícího objektu. Téma technologický postup sanace stávajícího objektu jsem si vybrala, protože stávajícím objektem je rodinný dům ve vlastnictví mých rodičů, který se nachází na území ovlivněném vlivy důlní činností. Objekt je značně poškozen trhlinami a deformacemi v klenbách a je tedy velká pravděpodobnost, že příčinou těchto …více
Abstract:
I am working on a technological process of reconstruction of the existing building in my bachelor´s work. I chose the topic of a technological process of reconstruction of the existing building, because the existing building is a family house in ownership of my parents, which is located at an area with influences of a mining activity. The building is greatly damaged by cracks and deformations in arches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Teslík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava