Bc. Iveta Žákovská

Bakalářská práce

Segmental and Suprasegmental Mistakes in Czech Speakers' English Pronunciation

Segmental and Suprasegmental Mistakes in Czech Speakers' English Pronunciation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je na základě srovnání české a anglické výslovnosti jmenovat typické chyby ve výslovnosti angličtiny, kterých se dopouštějí čeští studenti. Práce dělí chyby ve výslovnosti na segmentální a suprasegmentální. Její praktická část zjišťuje, jak jsou tyto chyby vnímány rodilými i českými mluvčími angličtiny.
Abstract:
The aim of this thesis is to name typical mistakes in English pronunciation made by Czech speakers, based on the comparison of English and Czech pronunciation. The thesis divides mistakes into segmental and suprasegmental. Its practical section tries to find out how these mistakes are perceived by native speakers of English as well as by Czech speakers.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Králiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura