Theses 

Informační a komunikační kampaň pro spotřebitele při zavedení eura v ČR – Ing. Lucie Huňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lucie Huňková

Bakalářská práce

Informační a komunikační kampaň pro spotřebitele při zavedení eura v ČR

EURO Introduction in the Czech Republic: Information and Communication Strategy Towards Consumers

Anotace: Cílem této práce je navrhnout doporučení pro účinnou informační a komunikační kampaň pro spotřebitele při zavedení eura v České republice. Práce nás postupně seznamuje s Národním plánem zavedení eura v České republice a dalšími důležitými dokumenty, jež se vztahují k zavedení eura. Následuje analýza průzkumů veřejného mínění po zavedení eura v zemích, které přistoupily do eurozóny teprve v nedávné době (Slovinsko, Kypr a Malta), a posuzuje silné a slabé stránky jejich informačních a komunikačních kampaní. Na základě těchto poznatků jsou stanovena doporučení pro informační a komunikační kampaň při zavedení eura v České republice z pohledu spotřebitele.

Abstract: The aim of the thesis is to suggest recommendations for an effective strategy for the information and communication consumer campaign to adopt euro in the Czech republic. It describes the National plan of euro adoption in the Czech republic, as well as other important documents relevant to euro adoption. The analysis follows concerning public opinion surveys carried out after euro adoption in the countries that joined the eurozone recently (Slovenia, Cyprus and Malta). The strenghts and weaknesses of their campaigns are discussed. They serve as a basis for the recommendations tailored for Czech republic information and communication strategy of euro adoption towards consumers.

Klíčová slova: Informační a komunikační kampaň, euro, zavedení eura, Národní plán zavedení eura, spotřebitel, euromince, eurobankovky, inflace, informační zdroje, informační kanály. Information and communication campaign, euro adoption, National plan of euro adoption, consumer, eurocoins, eurobanknotes, inflation, information sources, information channels.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz