Bc. Martin Šišpera

Bakalářská práce

Crowdfunding jako forma finančního zprostředkování

Crowdfunding as a form of financial intermediation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Crowdfunding jako forma finančního zprostředkování“ je představení konceptu crowdfundingu a analýza úspěšnosti crowdfundingových platforem. První část práce definuje crowdfunding, jeho principy, typy, funkce, právní úpravu, výhody a nevýhody. Dále je proveden rozbor crowdfundingových platforem podle znaků finančních zprostředkovatelů. Práce pokračuje statistickou analýzou …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Crowdfunding as a form of financial intermediation” is to present the concept of crowdfunding and to analyze the success of crowdfunding platforms. The first part defines crowdfunding, its principles, models, functions, legislature, benefits and drawbacks. Consequently, the crowdfunding platforms are analyzed in terms of financial intermediaries. The next part continues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Oleg Deev
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta