Alexandra Kobzová

Diplomová práce

Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice

Characteristics of deprivation by ageing population in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá charakteristikami deprivace u populace starší padesáti let v České republice. Obsahuje základní popis dvou šetření, která se deprivací zabývají - EU-SILC a SHARE. Následují charakteristiky ukazatelů materiální deprivace dle obou šetření a popis ukazatele sociální deprivace šetření SHARE. Cílem práce je prozkoumat materiální a sociální deprivaci v České republice a postavení České republiky …více
Abstract:
This thesis aims to characteristics of deprivation by population aged over fifty years in Czech Republic. It contains basic descriptions of two surveys that dealing with deprivation and so SHARE and EU-SILC. Then follow the characteristics of indicators of material deprivation in SHARE and in EU-SILC and the characteristic of social deprivation indicator from SHARE. The aim of the thesis is to explore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Michaela Brázdilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69915