Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková

Disertační práce

Institucionalizace mediace v kontextu sociální práce v české společnosti

Institutialization of Mediation in Context of Social Work in Czech society
Anotace:
Dizertační práce řeší problém nízké míry institucionalizace mediace v sociální práci v české společnosti, jehož projevem je nedostatečné využívání této metody sociálními pracovníky v praxi, což má za důsledek, že se některým klientům nedostane adekvátní pomoci přes to, že ji potřebují. Práce si proto klade za cíl popsat současný stav institucionalizace mediace v kontextu sociální práce v české společnosti …více
Abstract:
The thesis solves the problem of low level of institutionalization of mediation in social work in Czech society. This problem is demostrated by lack of practical use of this method by social workers. It causes insufficient level of help to some clients who need it. The goal of this thesis is to describe current situation of institutionalization of mediation in the context of social work in Czech society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D., doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií