Theses 

Mírový proces v Baskicku: dopad teroristických útoků al-Káida v Madridu v roce 2004 na vývoj mírového procesu – Bc. Ivo Skopal

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Security and Strategic Studies

Theses on a related topic

Display description

Bc. Ivo Skopal

Master's thesis

Mírový proces v Baskicku: dopad teroristických útoků al-Káida v Madridu v roce 2004 na vývoj mírového procesu

Peace Process in the Basque Country: Impact of the al-Qaeda Terrorist Attack in Madrid in 2004 on the Peace Process

Abstract: Konflikt mezi baskickými separatisty z ETA a španělskou vládou trval několik desetiletí, ovlivnil život ve velké části Španělska a životy mnoha Španělů. Snahy o ukončení konfliktu probíhaly na mnoha úrovních, v průběhu let mezi různými aktéry a se zapojením externích aktérů. Stejně jako konflikt ovlivnil směřování Španělska, byl také konflikt a mírový proces ovlivněn kontextem, ve kterém se odvíjel. Práce analyzuje vývoj konfliktu a mírového procesu a snaží se nalézt dopady teroristických útoků z 11. 3. 2004 na vývoj mírového procesu a tím i celého konfliktu. Teroristický útok organizace al-Káida v zemi s desetiletími zkušeností teroristických útoků s sebou přinesla některé dopady, které mohly do jisté míry ovlivnit i budoucnost konfliktu. Na základě analýzy konfliktu, chování aktérů a dynamiky konfliktu práce odpovídá na otázku, jakým způsobem byly právě dané útoky důležité pro budoucí směřování mírového procesu.

Abstract: The conflict between the Basque separatists from ETA and the Spanish state lasted for decades, it had impact on significant part of Spain and influenced the lifes of majority of Spaniards. The efforts leading to the conflict solution on several levels were taking place between various parties and with the involvement of the external parties. While the conflict has affected the politics of Spain, the conflict itself was affected by its context, current situation of politics and ongoing events. The thesis analyzes the conflict and peace proces development and tries to track the impacts of 11 March 2004 terrorist attacks on the peace proces and the conflict as a whole. The terrorist attack conducted by al-Qaeda in the country with several decades of experience with terrorist attacks has brought about several impacts to the certain extent affecting the future of the conflict. The paper answers the question of the impact and importance of these attacks on the future development of the peace proces based on the conflict analysis.

Keywords: Baskicko, Španělsko, ETA, Konflikt, Nacionalismus, Terorismus, Mírový proces, al-Káida, Basque, Spain, Conflict, Nationalism, Terrorism, Peace Process, al-Qaeda

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 10:02, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz