Bc. Ivo Skopal

Diplomová práce

Mírový proces v Baskicku: dopad teroristických útoků al-Káida v Madridu v roce 2004 na vývoj mírového procesu

Peace Process in the Basque Country: Impact of the al-Qaeda Terrorist Attack in Madrid in 2004 on the Peace Process
Anotace:
Konflikt mezi baskickými separatisty z ETA a španělskou vládou trval několik desetiletí, ovlivnil život ve velké části Španělska a životy mnoha Španělů. Snahy o ukončení konfliktu probíhaly na mnoha úrovních, v průběhu let mezi různými aktéry a se zapojením externích aktérů. Stejně jako konflikt ovlivnil směřování Španělska, byl také konflikt a mírový proces ovlivněn kontextem, ve kterém se odvíjel …více
Abstract:
The conflict between the Basque separatists from ETA and the Spanish state lasted for decades, it had impact on significant part of Spain and influenced the lifes of majority of Spaniards. The efforts leading to the conflict solution on several levels were taking place between various parties and with the involvement of the external parties. While the conflict has affected the politics of Spain, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma