Bc. Alena Steinerová

Diplomová práce

Ian McEwan’s "Enduring Love": Translation and analysis with special regard to FSP and translating cleft sentences

Ian McEwan’s "Enduring Love": Translation and analysis with special regard to FSP and translating cleft sentences
Anotace:
Cílem této práce je anglicko-český překlad prvních čtyř kapitol románu Nezničitelná láska Iana McEwana a následný rozbor překladu anglických vytýkacích konstrukcí s ohledem na aktuální členění větné. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část. Praktická část je věnována anglicko-českému překladu dané části knihy, který využívá komunikativní metodu a principy AČV. Teoretická část sestává z analýzy …více
Abstract:
The purpose of this thesis is and English-Czech translation of the first four chapters of the novel Enduring Love by Ian McEwan and the consequent analysis of the translation of it-cleft sentences and pseudo-cleft sentences with special regard to the theory of Functional Sentence Perspective. The thesis includes a practical part and a theoretical part. The former is devoted to the English-Czech translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy