Alena Krátká

Diplomová práce

Klíčové ukazatele finanční analýzy pro rozhodovací procesy středního a vrcholového managementu jako výstupy z IS Helios Orange

The Key Indicators of Financial Analysis for Decision-Making Executive Management of SMEs as the Outcome of Information System Helios Orange
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vypovídací schopnosti výstupů z ekonomického informačního systému Helios Orange, stanovením a vyhodnocením klíčových ukazatelů finanční analýzy, potřebných pro střední a vrcholové manažery malých a středně velkých průmyslových firem, v tomto případě zejména firem stavebních. Jako příklad je použito prostředí společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of an evidence-giving ability of an economic output from the Helios Orange information system, a definition and evaluation of the key indicators of the financial analysis needed by a middle and top management of the small and medium industrial enterprises, in that case especially of the construction companies. In the theoretical part of the thesis there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Kamila Janovská
  • Oponent: Miroslav Fiřt

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu