Bc. Svatava Župková

Master's thesis

Emisní a absopční spektra nanočástic kovů a jejich slitin

Emission and absorption spectras of the metal and alloy nanoparticles
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme měření excitace a emise a charakterizaci nanomateriálu ve vodném prostředí. Velká pozornost je dána lokalizované povrchové plasmonové resonanci. Vlnová délka excitačního či emisního maxima závisí na velikosti, tvaru a materiálu částice. Částice byly zkoumány absorpční, fluorescenční spektroskopií, měřením dynamického rozptylu světla a elektroforeticky rozptýleného …more
Abstract:
In this thesis we study excitation a emission spectra and characterization of nanomaterials in the aqueous solutions. Main attention is given to localised surface plasmon resonance. The waveleight of excitation maximum depends on the size, shape and material of particles. Particles were investigated by means of absorption and fluorescence spectroscopy, measuring of dynamic light scattering and electroforetic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta