RNDr. Jaroslav ŽÁČEK

Bakalářská práce

Migrace a integrace existující webové aplikace do prostředí Enterprise Information Portal

Migration and integration of existing application to the Enterprise Information Portal
Anotace:
Tato práce pojednává o převodu stávající webové aplikace JavaServer Pages na technologii JavaServer Faces a integrace převedené aplikace do portálového prostředí. Práce obsahuje základní definice pojmů použitých technologií, diskuzi možných řešení převodu aplikace do portálového řešení, přepis aplikace na technologii JavaServer Faces a postup integrace této samostatné aplikace do portálu.V části zabývající …více
Abstract:
The work discusses conversion JavaServer Pages application to JavaServer Faces technol-ogy, migration and integration of the new application to the Enterprise Information Portal system. The work contains basic technology definition used within application rewriting; give a lead how to create a new JavaServer Faces application based on the old application and the Enterprise Information Portal integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2007
Zveřejnit od: 18. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁČEK, Jaroslav. Migrace a integrace existující webové aplikace do prostředí Enterprise Information Portal. Ostrava, 2007. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma