Theses 

Akciová společnost a Evropská společnost – Bc. Barbora Klucká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Klucká

Diplomová práce

Akciová společnost a Evropská společnost

Joint -stock company and European company

Anotace: Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s fungováním české akciové společnosti, a se změnami ve společnosti s platností nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Zároveň představuje evropskou společnost jako nadnárodní formu podnikání, porovnává její výhody a nevýhody oproti akciové společnosti, které sebou její založení přináší. Praktická část je věnována podrobněji nejčastějšímu způsobu založení evropské společnosti, a to založení prostřednictvím přeměny, konkrétně změnou právní formy. V této části práce budou uvedeny jednotlivé kroky potřebné k přeměně z akciové společnosti na evropskou a čtenář zde uvidí celý proces.

Abstract: The thesis acquaints the reader with functioning of Czech joint-stock company and with changes in the company with force of new law of business corporations and new Civil Code. Simultaneously the thesis presents European company like a transnational form of business, it compares advantages or disadvantages of this form and joint-stock company, which result from establishment of European company. The practical part is dedicated to the most frequent form of establishment of European company in detail, it is establishment by way of conversion, specifically by change of legal form. In this part of thesis will introduce individual steps, which are needed to conversion from joint-stock company to European company and the reader will see all process.

Klíčová slova: Akciová společnost, evropská společnost, akcionář, monistická struktura, dualistická struktura, přeměna, změna právní formy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz