Mgr. Monika Osladilová

Diplomová práce

Zhodnocení Integrovaného Regionálního Operačního Programu pro Olomoucký kraj v oblasti sociálních služeb

Evaluation of the Integrated Regional Operational Programme in Olomouc region for social services
Anotace:
Tato diplomová práce v teoretické části pojednává o strukturálních fondech Evropské unie. Zaměřuje se na Integrovaný regionální operační program a popisuje průběh administrace žádosti o podporu. V praktické části jsou pomocí evaluačního výzkumu analyzována data poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě analyzovaných dat je hodnocen přínos Integrovaného regionálního operačního programu …více
Abstract:
This master thesis deals about the European Union structural funds in the theoretical part. It focuses on the Integrated regional operational programme and describes the administration activity during the grant request. In the practical part data provided by the Ministry of Regional Development are analyzed using evaluation research. Based on the analyzed data the benefit of the Integrated regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ciyws/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Měsíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě