Dana Kubrychtová

Bachelor's thesis

Účinná součinnost pedagoga, asistenta pedagoga a speciálního pedagoga při vzdělávání dítěte se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností

 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Martina Karkošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Bachelor programme / field:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.