Dominika Literová

Bakalářská práce

Hospodářský vývoj a rozvoj cestovního ruchu v Egyptě

Economic development and tourism advancement in Egypt
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vývoj v Egyptě v období let 2006-2016. Na jedné straně hospodářský vývoj a na straně druhé rozvoj cestovního ruchu. Hospodářský vývoj je představený na příkladu „magického čtyřúhelníku“, ke kterému jsou přidané další faktory ovliňující ekonomiku státu.
Abstract:
The bachelor's dissertation explore the development in Egypt during the period 2006-2016. On the one hand, the economic development and on the other hand, the tourism advancement. The Economic development is presented on the example of a „Magical quadrangle“, to which are added other factors influencing the economy of the state.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze