Jakub Sotolář

Bakalářská práce

Vliv výchovy a rodinného prostředí na školní úspěšnost a pracovní uplatnění

The Influence of Education and Family Environment on School Success and Employment
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjištění vlivu výchovy na školní úspěšnost a pracovní uplatnění. Zaměřil jsem se na zjištění skutečností, do jaké míry můžeme výchovou ovlivnit životní spokojenost v dospělém věku. Zda má vzdělání našich rodičů vliv na naši úroveň dosaženého vzdělání. Zda se s přibývajícím věkem stává naše výchova liberálnější. Dále v této práci zjišťuji vliv rodičovské autority a míru jejího …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to find out the influence of upbringing on school successfulness and finding an employment. I focused on finding out the facts to what extent upbringing can influence life satisfaction in adulthood. Whether our parents' education somehow influences our level of achieved education. Whether, as we are getting older, our upbringing is becoming more liberal. Further, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sotolář, Jakub. Vliv výchovy a rodinného prostředí na školní úspěšnost a pracovní uplatnění. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika