Šárka SÁDLOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza cestovního ruchu v okrese Litoměřice se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of Tourism in the Litoměřice District Focused on Accomodation Capacities
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení prostorového rozmístění ubytovacích kapacit v okrese Litoměřice. Dílčím cílem práce je komparace dat zjištěných z Českého statistického úřadu s daty z vlastní vytvořené databáze. V první části práce byly sledovány přírodní a kulturně historické předpoklady cestovního ruchu na Litoměřicku. Druhá část práce byla věnována analýze ubytovacích kapacit ze získaných dat …more
Abstract:
Main objective of this bachelor thesis is evaluation of accomodation placement in Litoměřicce district. Sub-objectiv in thesis is data comparison between Czech Statistical office and selfmade survey database. First part of thesis was focused on observation of natural, cultural and historical assumptions in Litoměřice district's tourism. The other part was devoted to analyzing of accommodations, from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SÁDLOVÁ, Šárka. Analýza cestovního ruchu v okrese Litoměřice se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická