Theses 

NoSQL databáze pro ukládání OWL dat – Bc. Jakub Mareček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jakub Mareček

Diplomová práce

NoSQL databáze pro ukládání OWL dat

NoSQL database for the storage of OWL data

Anotace: Tato práce se zabývá návrhem a implementací EJB komponenty pro ukládání OWL dat v NoSQL databázi. Nejdříve seznamuje čtenáře s pojmem ontologie, RDF, OWL a NoSQL databázemi. Dále popisuje výběr AllegroGraph jako vhodné databáze pro ukládání OWL dat, funkční požadavky na komponentu, její návrh, implementaci a testováni. Následně popisuje integraci komponenty do projektu GATE. Další směr práce je diskutován v závěrečné kapitole.

Abstract: This work describes a design and implementation of an EJB component for storing OWL data in a NoSQL database. First, it presents the therm ontology, RDF, OWL and NoSQL database. Afterwards, the work describes the process of choosing AllegroGraph as a suitable database for storing OWL data, functional requirements, implementation and testing of the component. Further, the component integration into GATE Project is presented. The future work is discussed at the end.

Keywords: OWL, RDF, Semantic Web, NoSQL, AllegroGraph, SPARQL, SQWRL, Java EE, EJB, GlassFish, GATE Project

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz