Andrea Zeithammerová

Bakalářská práce

Proces coming out očima homosexuálů

The procces of coming out gay eyes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem homosexuality u mužů. Zaměřuje se především na jejich průběh procesu coming out a utváření genderové identity. Dále také pojednává o postojích společnosti vůči homosexuální menšině, o registrovaném partnerství a adopci dětí těmito páry. Výzkumná část je zpracována kvalitativní metodou a zabývá se homosexuálními muži, jejich pocity, prožitky a názory.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the topic of men´s homosexuality. First of all it is focused on the process course of coming out and gender identity forming. Further more it is concerned with social attitudes towards homosexual minority, registered partnership and adoption of children by these couples. The research section is worked out by a qualitative method and it deals with homosexual men, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hloušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeithammerová, Andrea. Proces coming out očima homosexuálů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická