RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Disertační práce

On selected privacy and security issues in wireless sensor networks

On selected privacy and security issues in wireless sensor networks
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá vybranými problémy z bezpečnosti a ochrany soukromí v bezdrátových senzorových sítích (BSS). BSS jsou heterogenní sítě složené ze stovek či tisíců malých zařízení nazývaných senzorové uzly a jedné, či několika málo základnových stanic. Senzorové uzly jsou osazeny senzory fyzikálních veličin a disponují vysoce omezeným výkonem a omezeným zdrojem energie. Oproti tomu základnové …více
Anotace:
rné hashované řetězy. Oba přístupy mohou být zkombinovány, což ve výsledku přináší výrazné zlepšení bezpečnostních vlastností. Navržená zlepšení jsou ohodnocena jak analyticky, tak experimentálně na našem síťovém simulátoru.
Abstract:
This dissertation thesis deals with selected privacy and security issues in wireless sensor networks (WSNs). These heterogenous networks consist of hundreds or thousands of tiny devices called sensor nodes and one or few base stations. Sensor nodes are equipped with environmental sensors and are highly restricted in computational, memory and energy resources. Base stations are laptop class devices …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D., Prof. Dr. Dogan Kesdogan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky