RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Doctoral thesis

On selected privacy and security issues in wireless sensor networks

On selected privacy and security issues in wireless sensor networks
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá vybranými problémy z bezpečnosti a ochrany soukromí v bezdrátových senzorových sítích (BSS). BSS jsou heterogenní sítě složené ze stovek či tisíců malých zařízení nazývaných senzorové uzly a jedné, či několika málo základnových stanic. Senzorové uzly jsou osazeny senzory fyzikálních veličin a disponují vysoce omezeným výkonem a omezeným zdrojem energie. Oproti tomu základnové …more
Abstract:
rné hashované řetězy. Oba přístupy mohou být zkombinovány, což ve výsledku přináší výrazné zlepšení bezpečnostních vlastností. Navržená zlepšení jsou ohodnocena jak analyticky, tak experimentálně na našem síťovém simulátoru.
Abstract:
This dissertation thesis deals with selected privacy and security issues in wireless sensor networks (WSNs). These heterogenous networks consist of hundreds or thousands of tiny devices called sensor nodes and one or few base stations. Sensor nodes are equipped with environmental sensors and are highly restricted in computational, memory and energy resources. Base stations are laptop class devices …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 2. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D., Prof. Dr. Dogan Kesdogan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky