Lukáš KONFRŠT

Diplomová práce

Budoucnost anglického jazyka jako jakyka pro mezinárodní komunikaci v České republice

The Future of English as the International Lingua Franca in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá Anglický jazyk v České republice, přístup a kompetence Čechů. Práce mluví o standardech a zvyšujícím se uvědomění kolik lidí vlastně v dnešní době již mluví anglicky aniž jsou rodilími mluvčími. Práce identifikuje angličtinu, která je většinou čechů používána jako Čengliš, nebo-li jazyk napůl cesty mezi Angličtinou a Češtinou. Na základě výsledků Eurobarometrů, práce nám …více
Abstract:
This diploma thesis explores English in the Czech Republic, Czechs' attitudes and competences. It tackles the notion of standards and the increasing realization of just how many people speak non-native English. The work identifies English that most Czechs speak as CzEnglish, the interlanguage of English and Czech. Drawing on the data from Eurobarometers, the work lets us realize the main source of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2017
  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONFRŠT, Lukáš. Budoucnost anglického jazyka jako jakyka pro mezinárodní komunikaci v České republice . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující