Bc. Adéla Řetovská

Bakalářská práce

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended consequences of consumers behavior of people - an analysis of specific marketing campaigns
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu nezamýšlených důsledků spotřebního chování. Cílem práce bude analýza dotazníkového šetření v oboru oděvního průmyslu. Budeme mít za cíl zjistit, jaké jsou nezamýšlené efekty marketingové komunikace v konkrétně vybrané reklamní kampani na zvolený podnik, a to se zaměřením na chování a myšlení spotřebitelů, a jestli si tyto efekty lidé uvědomují. Práce se opírá …více
Abstract:
Abstract Bachelor thesis is concerned the unintended consequences of consumer behavior of people The goal will analyze the questionnaire in the field of textile industry. We will aim to determine what are the unintended effects of marketing communications, in particular selected advertising campaign to elect company, with a focus on consumer behavior and thinking, and if you do effects people realize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní