Bc. Adéla Řetovská

Bachelor's thesis

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended consequences of consumers behavior of people - an analysis of specific marketing campaigns
Abstract:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu nezamýšlených důsledků spotřebního chování. Cílem práce bude analýza dotazníkového šetření v oboru oděvního průmyslu. Budeme mít za cíl zjistit, jaké jsou nezamýšlené efekty marketingové komunikace v konkrétně vybrané reklamní kampani na zvolený podnik, a to se zaměřením na chování a myšlení spotřebitelů, a jestli si tyto efekty lidé uvědomují. Práce se opírá …more
Abstract:
Abstract Bachelor thesis is concerned the unintended consequences of consumer behavior of people The goal will analyze the questionnaire in the field of textile industry. We will aim to determine what are the unintended effects of marketing communications, in particular selected advertising campaign to elect company, with a focus on consumer behavior and thinking, and if you do effects people realize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní