Theses 

Optimalizace rodinného rozpočtu – Jitka MERVARTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jitka MERVARTOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace rodinného rozpočtu

Optimization of the family budget

Anotace: Tato bakalářská práce na téma "Optimalizace rodinného rozpočtu" pojednává o návrhu optimalizace rodinných rozpočtů, o rozsahu finanční gramotnosti českých domácností s ohledem na narůstající trend zadluženosti domácností. Dalším cílem této práce je také seznámit čtenáře s finančním trhem, jeho možnostmi a nástrahami. Dále by autorka ráda v tomto kontextu vytvořila srovnání evropských zemí a pokusila se poskytnout pár vhodných tipů a návodů jak se v dnešní obrovské nabídce rychlých půjček a úvěrů vyvarovat zbytečným dluhům a pokud možno jak spíše ušetřit a připravit si finanční rezervu.

Abstract: This thesis on the topic "Optimizing the family budget," discusses the design optimization of family budgets, the extent of financial literacy Czech households with regard to the growing trend of household debt. Another objective of this work is to acquaint the reader with the financial market, its possibilities and perils. Furthermore, the author liked in this context has created a comparison of European countries and tried to provide some appropriate tips and tutorials as today a huge range of quick loans and credits to avoid unnecessary debt, and if possible to save more and prepare a financial reserve.

Klíčová slova: Rozpočet, optimalizace, spoření, investice, půjčky, zajištění, pojištění, dluhy, plánování, rizika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171781 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

MERVARTOVÁ, Jitka. Optimalizace rodinného rozpočtu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz