Theses 

Optimalizace rodinného rozpočtu – Jitka MERVARTOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jitka MERVARTOVÁ

Bachelor's thesis

Optimalizace rodinného rozpočtu

Optimization of the family budget

Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Optimalizace rodinného rozpočtu" pojednává o návrhu optimalizace rodinných rozpočtů, o rozsahu finanční gramotnosti českých domácností s ohledem na narůstající trend zadluženosti domácností. Dalším cílem této práce je také seznámit čtenáře s finančním trhem, jeho možnostmi a nástrahami. Dále by autorka ráda v tomto kontextu vytvořila srovnání evropských zemí a pokusila se poskytnout pár vhodných tipů a návodů jak se v dnešní obrovské nabídce rychlých půjček a úvěrů vyvarovat zbytečným dluhům a pokud možno jak spíše ušetřit a připravit si finanční rezervu.

Abstract: This thesis on the topic "Optimizing the family budget," discusses the design optimization of family budgets, the extent of financial literacy Czech households with regard to the growing trend of household debt. Another objective of this work is to acquaint the reader with the financial market, its possibilities and perils. Furthermore, the author liked in this context has created a comparison of European countries and tried to provide some appropriate tips and tutorials as today a huge range of quick loans and credits to avoid unnecessary debt, and if possible to save more and prepare a financial reserve.

Keywords: Rozpočet, optimalizace, spoření, investice, půjčky, zajištění, pojištění, dluhy, plánování, rizika

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2015
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171781 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

MERVARTOVÁ, Jitka. Optimalizace rodinného rozpočtu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 06:21, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz