Theses 

Vliv přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj méně rozvinutých zemí – Michal Rada

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Rada

Diplomová práce

Vliv přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj méně rozvinutých zemí

The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Development of the Less Developed Countries

Anotace: Předmětem této diplomové práce je vliv přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj méně rozvinutých zemí. Přímé zahraniční investice ovlivňují ekonomický růst hostitelské země skrze transfer nových technologií a know-how, integrace na globálních trzích nebo zvýšení konkurence. Cílem diplomové práce je nalézt vztah přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj rozvojových zemí v období 2001–2011. Diplomová práce ve třech kapitolách popisuje teoretické pozadí přímých zahraničních investic a ekonomického rozvoje, empirické studie zaměřené na přímé zahraniční investice a jejich vliv na ekonomický rozvoj rozvojových ekonomik a regresní analýzu přímých zahraničních investic na ekonomický rozvoj v závislosti na politické stabilitě méně rozvinutých zemí.

Abstract: The subject of this diploma thesis is an impact of foreign direct investments on economic development of less developed countries. Foreign direct investment influences the host country’s economic growth through the transfer of new technologies and know-how, integration in global markets or increase of competition. The aim of this diploma thesis is to find out the influence of foreign direct investment on economic development of developing countries during the period from 2001 to 2011. The diploma thesis in three chapters describe the theoretical background of foreign direct investment and economic development, empirical studies on foreign direct investment and its impact on economic development of developing countries and regression analysis of foreign direct investment on economic development, depending on political stability of less developed countries.

Klíčová slova: přímé zahraniční investice, ekonomický rozvoj, rozvojové země, ekonometrie, regresní analýza

Keywords: foreign direct investment, economic development, developing countries, econometrics, regression analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Michaela Tichá
  • Oponent: Milan Kaštan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz