Michal Janeček

Bachelor's thesis

Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí

Real Convergence of Economies and their Disruption of Economic Crisis
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá vliv hospodářské krize na reálnou konvergenci České republiky a dalších států Visegrádské čtyřky ke státům Evropské unie. Ke zjištění, zda dochází k reálné konvergenci, byly použity metody beta a sigma konvergence. Pro tyto účely byly vytvořeny tři modely, a to všechny státy EU bez vyloučeného Irska a Lucemburska z důvodu jejich extrémních hodnot (EU-26), ČR a původní státy …more
Abstract:
The bachelor thesis examines the impact of the economic crisis on the real convergence of the Czech Republic and the other states of the Visegrad Group towards the states of the European Union. The beta and sigma convergence methods were used to determine whether real convergence was taking place. For these purposes, three models were created, all EU members without the excluded Ireland and Luxembourg …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: Jitka Bartošová
  • Reader: Lucie Váchová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71180