Bc. Barbora Ospálková

Master's thesis

Dotblotové techniky pro porovnání afinity protilátek určených k imunoanalýze

Dotblot techniques for comparison of antibody affinity to be used in immunoassays
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá testováním nově vyvíjeného zařízení pro porovnání vlastností protilátek s cílem vybrat mezi produkty dostupnými na trhu tu s nejvyšší specifitou a afinitou k danému antigenu. Jako modelový systém antigenu a protilátky byl použit chymotrypsin a anti-chymotrypsinové prasečí sérum, pro který byl nejprve vyvinut protokol pro klasický dotblot. Získaný protokol se následně použil …viac
Abstract:
The thesis deals with testing of the newly developed device for comparison of antibody properties with the aim to select the antibody with the highest specifity and affinity to the desired antigen between available products on the market. As a model system of antigen and antibody, the chymotrypsin and the anti-chymotrypsin swine serum were selected and thus the classic dotblot protocol was developed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ospálková, Barbora. Dotblotové techniky pro porovnání afinity protilátek určených k imunoanalýze. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Special Chemical and Biological Programmes / Bioanalyst